Baur

Square dish

Enamel ware
Japan

Thema/Dekor :

Karasaki shrine on the shores of Lake Biwa

Material:

Cloisonné

Datum:

Late 19th century

Masse:

11,8 cm x 11,8 cm

Herkunftsort:

Japan

Künstler:

Seal « Kyôto Namikawa » 京都並河 (Namikawa Yasuyuki 並河靖之, 1845-1927)

Inventar-Nr.:

CB.CLJ.1964.28

Copyright:

Baur Fondation

Fotograf:

Marian Gérard